Viktig informasjon om fakturering

Lover og regler

Info #1 fra Utdanningsetaten:

Vi ber deg som kunde hos Aktivitetsskolen i Oslo (Utdanningsetaten) om å registrere ditt bankkontonummer på Oslo kommunes "Min side", se vedlegg for hvordan dette gjøres. Dette må gjøres for at vi i Utdanningsetaten skal kunne tilbakebetale penger til deg dersom du en gang skulle være uheldig å betale en faktura til oss 2 ganger eller betaler inn et for høyt beløp til oss. På forhånd takk!
Veiledning for mine sider finner du her (Teksten er klikkbar)

Info #2 fra Utdanningsetaten:

Tirsdag 17.3 gikk regjeringen ut med at foresatte skal slippe å betale for opphold så lenge Aktivitetsskolen er stengt. Faktura for april har derfor blitt stoppet. Utdanningsetaten ber foresatte om å betale faktura for mars som forfalt den 1.3, og opplyser om at eventuell kompensasjon for lukkede dager i mars vil bli ordnet i ettertid. Har dere spørsmål vedr. fakturering kan dere kontakte:

E-post: aks.munkerud@osloskolen.no