VIKTIG INFO OM FAKTURERING

Lover og regler

Info #1 fra Utdanningsetaten:

Vi ber deg som kunde hos Aktivitetsskolen i Oslo (Utdanningsetaten) om å registrere ditt bankkontonummer på Oslo kommunes "Min side", se vedlegg for hvordan dette gjøres. Dette må gjøres for at vi i Utdanningsetaten skal kunne tilbakebetale penger til deg dersom du en gang skulle være uheldig å betale en faktura til oss 2 ganger eller betaler inn et for høyt beløp til oss. På forhånd takk!

Veiledning for mine sider finner du her (Teksten er klikkbar)

Ring meg gjerne hvis det er noe som er uklart

Tlf: 91744442

Med vennlig hilsen

Elisabeth

Miljøarbeider Vennskapsbasen

Info #2 fra Utdanningsetaten:

Tirsdag 17.3 gikk regjeringen ut med at foresatte skal slippe å betale for opphold så lenge Aktivitetsskolen er stengt. Faktura for april har derfor blitt stoppet. Utdanningsetaten ber foresatte om å betale faktura for mars som forfalt den 1.3, og opplyser om at eventuell kompensasjon for lukkede dager i mars vil bli ordnet i ettertid. Har dere spørsmål vedr. fakturering kan dere kontakte Stine Brøderud på mail: stine.broderud@ude.oslo.kommune.no