Slik bruker du skoleSMS

Slik skal foresatte sende SMS til kontaktlærer i det nye systemet Teletopia:

F.eks. for å melde fra om sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten:

MUN [klasse][tekst] til 41716112.

 

Hvis du har en elev i 1A, sender du da f.eks. slik: MUN 1A Fredrik er syk i dag. Meldingen sendes så til skolens fellesnummer: 41716112.

 

Ikke oppgi sensitive opplysninger på SMS!