Konglehjelp

Elever jobber med skolearbeid

Formålet med leksehjelp er å gi støtte til læringsarbeidet og er ikke en del av den formelle opplæringen til eleven. Det er et frivillig tilbud om å sitte på skolen og gjøre lekser sammen med andre elever og med støtte fra en voksen.

Elevene sitter til de er ferdige, og kan da stille forlate lokalet.

Påmeldingen gjelder i utgangspunktet for hele skoleåret, men er ikke bindende. Ved avmelding må skolen få beskjed.