Konglehjelp

Elever jobber med skolearbeid

Formålet med leksehjelp er å gi støtte til læringsarbeidet og er ikke en del av den formelle opplæringen til eleven. Det er et frivillig tilbud om å sitte på skolen og gjøre lekser sammen med andre elever og med støtte fra en voksen.

Elevene sitter til de er ferdige, og kan da stille forlate lokalet.

Påmeldingen gjelder i utgangspunktet for hele skoleåret, men er ikke bindende. Ved avmelding må skolen få beskjed. 

 

Tidspunkt for Konglehjelp:

 5. trinn

 • Mandag kl. 15.00 - 16.00 klasserom 5. trinn

6. trinn

 • Mandag kl. 13.45 - 14.45 6B klasserom 6B
 • Mandag kl. 14.45 - 15.45 6A, C og D klasserom 6. trinn
 • Tirsdag kl. 13.45 - 14.45 6A, C og D klasserom 6. trinn
 • Onsdag kl. 13.45 - 14.45 6B klasserom 7. trinn

7. trinn

 • Tirsdag kl. 13.45 - 14.45 klasserom 7. trinn
 • Onsdag kl. 13.45 - 14.45 klasserom 7. trinn

Elevens ansvar

 • Møte presis
 • Ha med lekseplan, riktige bøker og skriveredskap
 • Jobbe konsentrert uten å forstyrre andre
 • Levere leksene til kontaktlærer i tide
 • Ta med bøkene hjem

Foresattes ansvar

Forskning viser at foresattes oppfølging er viktig for elevenes skoleresultater!

 • Lese leseleksene sammen med barnet
 • Se gjennom alle leksene sammen med barnet, og sjekke at alle lekser er gjort
 • Øve på gloser og annet som skal kunnes utenat sammen med barnet
 • Melde fra til kontaktlærer dersom leksene oppleves for vanskelige eller for lette
 • Melde fra til kontaktlærer ved fravær