Søknad om skoleplass

Munkerud skole

Ønsker du å begynne på Munkerud skole? Fra første klasse eller senere, må skjemaet under fylles ut og sendes som vedlegg til postmottak@ude.oslo.kommune.no (merk e-post med «Munkerud» i emnefeltet).  Alternativt komme innom oss og levere.

 

Spørsmål knyttet til skoleplass gjøres med skolens sosiallærere.