Oslostandard for skole-hjem samarbeid

oslo

Målet med Oslostandarden for skole-hjem samarbeid er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.