Brukerundersøkelse 2019 på AKS

Glassdørfigurer

Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten til å delta i årets brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet. UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1.-4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt foresatte med barn 5.-7.trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta.

Undersøkelsen kan gjennomføres ved å gå inn på følgende webside:

https://aks.vardehartmark.no/aks/

 

Se vedlegg under for mer informasjon.