Gult er kult!

Munkerud skole

 

Hvis du ikke helt husker hva gult nivå innebærer, så kan vi hjelpe deg litt:

 • Alle elever møter til vanlig tid
 • Alle elever har vanlig timeplan
 • Alle elever er samlet i egen klasse
 • Noen restriksjoner rundt avvikling av friminutt og utetid
 • Ingen felles samlinger eller blanding av klasser
 • Foreldre unngår å gå inn i skolebygningene
 • Elever og ansatte er hjemme når de er syke
 • Godt renhold
 • God håndhygiene
 • Smart avstand
 • Blide, vennlige, støttende Munkerudfolk!