Foreldremøter 2.-7.trinn

Kunnskapstrappa

01.09 i Kunnskapstrappa: 5A kl. 17.00, 5B kl. 18.30

02. 09 i Kunnskapstrappa: 5C kl. 17.00, 5D kl. 18.30

06.09 i Kunnskapstrappa: 3A kl. 17.00, 3B kl. 18.30

07.09 i Kunnskapstrappa: 3C kl. 17.00, 3D kl. 18.30

08.09 i Kunnskapstrappa: 4C kl. 17.00, 4B kl. 18.30

09.09 i Kunnskapstrappa: 4A kl. 17.00, 4D kl. 18.30

14.09 i Kunnskapstrappa: 6C kl. 17.00, 6D kl. 18.30

15.09 i Kunnskapstrappa: 7B kl. 17.00, 7A kl. 18.30

16.09 i Kunnskapstrappa: 7D kl. 17.00, 7C kl. 18.30

21.09 i Kunnskapstrappa: 2A kl. 17.00, 2Ckl. 18.30

22.09 i Kunnskapstrappa: 6A kl. 17.00

22.09 i klasserommet til 6B: Gutteforeldremøte kl. 16.30, jenteforeldremøte kl. 17.30

23.09 i Kunnskapstrappa: 2B kl. 17.00, 2D kl. 18.30

For mer informasjon om ditt foreldremøte, se eget infoskriv fra det aktuelle trinnet.