Tilbud om kodekurs for elever på 4. trinn

Illustrasjon fra programmeringsprogrammet Scratch

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker, fra kl. 15.00-16.30 fordelt på følgendene kursdager:

  1. onsdag 16. november kl. 15.00-16.30
  2. onsdag 23. november kl. 15.00-16.30
  3. onsdag 30. november kl. 15.00-16.30
  4. onsdag 7. desember kl. 15.00-16.30

Påmelding

Påmelding til kodekurset sendes til baseleder på 4. trinn: camilla.ekholdt@osloskolen.no

Påmeldingsfrister er torsdag 10. november.
Merk at kurset kun er for nybegynnere og litt øvet. 

Kodekurset som allerede er på AKS fortsetter som vanlig, da de har kommet lenger i programmeringen.