Kongletelefonen for elever på Munkerud skole: åpen linje om ting er vanskelig

telefon2

Da kan du snakke med en av skolens tre sosiallærere. Sosiallærerne vil være tilgjengelige hver dag i tidsrommet 09.00 - 16.00 på telefon, sms og mail for alle som har behov for noen å snakke med. Vi ønsker å være tilgjengelig for deg og hjelpe deg så godt vi kan.

Sosiallærer 1.-2. trinn

Hilde Marie Rekstad:

Hilde.Marie.Rekstad@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 909 77 389

Sosiallærer  3.-4.trinn

Cecilie Dillerud Eriksen:

Cecilie.Dillerud.Eriksen@ude.oslo.kommune.no

Tlf: 909 99 896

Sosiallærer 5.-7.trinn

Kari-Mette Rud

Kari.Mette.Rud@ude.oslo.kommune.no

 Tlf: 482 10 611