Vaksine for elever født i 2009

Vaksine

Foresatte tar med seg elevene på eget initiativ. Fyll ut samtykke- og egenerklæringsskjemaet før oppmøte på vaksinesenteret. 

Samtykke og egenerklæringsskjema må fylles ut av foresatte

Hvis ditt barn er under 16 år må du samtykke (si ja) til at barnet skal få koronavaksinen ved å fylle ut et eget samtykkeskjema. Det må gjøres før eleven får koronavaksinen.

Hvis begge foresatte har ansvar for barnet, må begge foresatte skrive under på samtykkeskjema. Eleven får samtykkeskjema fra skolen.

Du kan også laste ned samtykkeskjema her.

Last ned samtykkeskjema på engelsk.

Filmer om koronavaksinen (på norsk)

Hva er en vaksine?

Hvordan fungerer vaksiner?

Hvorfor vaksinerer vi oss mot covid-19?Les mer her: https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/koronavaksine-til-unge-mellom-1215-ar/