Lusekampanje

Luseaksjon

Vi håper alle elever på Munkerud skole støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos oss.

Det vil bli levert ut et skriv i ranselpost før helgen. Dere finner også mye informasjon på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider

Ved spørmål kan dere ta kontakt med skolehelsetjenesten.