Munkerud skole er resertifisert til 2024!

miljøansvar

Miljøfyrtårn

Som en del av vår innsats i miljø- og klimaspørsmålet er Munkerud skole et miljøfyrtårn. Dette innebærer blant annet at vi vektlegger miljøvennlige løsninger ved innkjøp av næringsmidler, læremidler og teknologi, og sikrer at bygget har gode løsninger for resirkulering og energieffektivitet. Vi samarbeider også med eksterne samarbeidspartnere for å gi elevene best mulig forståelse for klima- og miljøspørsmål.

Resertifisering

Resertifiseringen hjelper oss å ta bevisste valg som kommer miljøet til gode. Ved å resertifisere oss som miljøfyrtårn får vi muligheten til å tenke over nye løsninger som hjelper miljøet. Vi er blant annet i oppstarten med å kompostere eget avfall, noe som vi vil bruke i skolens egen skolehage. For øyeblikket er det kaffegrut og kaffefilter som blir kompostert, men vi ser på løsninger for å også kompostere matavfall fra blant annet Mat og helseundervisningen. Fra og med neste skoleår vil vi også implementere måling av matsvinn i Mat og helsefaget og på aktivitetsskolen for å øke elevenes bevissthet rundt kasting av mat.  

Prosjekt sykkelskur

Som et tiltak for å få flere ansatte til å sette bilen igjen hjemme, har skolen søkt, og fått innvilget, midler fra Klimaetaten for å bygge et låsbart sykkelskur til våre ansatte. Sykkelskuret vil ha lademuligheter for el-sykler, og vi håper at dette kan bidra til at flere sykler til jobben. Vi er fortsatt i oppstartsfasen, men skuret skal etter planen stå ferdig i løpet av 2021.