Råd til foresatte om lek utendørs

Advarsel

Her følger noen øvrige råd for lek og samvær med andre barn i disse smittetider:

  • Vær mest mulig hjemme
  • Barn kan være sammen med og leke med en eller to venner (de samme)
  • Samvær bør begrenses til noen få timer
  • Treff er bedre utendørs
  • Lekeplasser med andre barn bør unngås
  • Hold en meters avstand
  • Ikke berør de samme gjenstandene
  • Vask hender ofte og ha god hostehygiene
  • Ingen leketreff eller felles aktiviteter med flere

 

(Rådene er hentet fra Allmennlegeforeningens retningslinjer)