Søk oppholdsplass på AKS nå!

Skrivebok og penn

Oppholdsbetaling betales forskuddsvis som vil si at siste frist for utsendelse av faktura for august blir onsdag 06. juni.

Prosessen i søknadsportalen er som følgende:

-          Send inn søknad elektronisk på understående link

-          Søknaden blir behandlet og tilbudsbrev sendt i retur

-          Bekreft tilbudsbrevet, uten bekreftelse vil ikke oppholdsplass bli tildelt fra august

-          Program for heldagsåpent i august vil bli delt ut på førskoledagen, for øvrig  vil dette være tilgjengelig på
           skolens hjemmesider

Søknadsskjema: https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm

Ved spørsmål, ring direkte: 22 32 24 73