Velkommen til digitalt foreldremøte

Direkte

Dere har fått en skolemelding med lenke til dette møtet, og sendingen vil være åpen fra 16.50. (Det er mulig å stille spørsmål underveis)

Hvordan bli med på møte?

Agenda for møtet er først og fremst gjenåpningen av Munkerud på mandag. I nyheten vi la ut i går skisserte vi hovedrammene for hvordan skolehverdagen blir framover. Målet med alt vi gjør er at skolen fortsatt skal være trygg og god for elevene våre. Nedenfor finner dere de rutinene vi har utarbeidet for å oppnå dette. Rutinene bygger på den nasjonale smittevernveilederen for barneskoler, Oslo kommunes egne retningslinjer, samt innspill fra ansatte, FAU-styret og beredskapsgruppe. Vi mener dette er gode rutiner som vi skal jobbe hardt for å etterleve. Foreldremøtet i ettermiddag tar utgangspunkt i rammer og rutiner for åpningen, samt spørsmål som har blitt formidlet gjennom FAU og som eventuelt kommer i løpet av møtet.

Vi minner om at alle som har barn på AKS må sende inn nytt henteskjema

Rutiner for åpning av skolen

Oversikt over gruppefordeling, ansvarlig gruppeleder, samt oppmøtested på mandag, kommer via kontaktlærer fredag 24.04. Nedenfor ser dere en oversikt over hvor klasser/grupper skal ha tilhold fra mandag 27.04:

Klasse

Klasserom Rød gruppe

Klasserom

Blå gruppe

1A

5a

5b

1B

1B

1A

1C

1C

1D

1D

5C

5d

2A

6A

6D

2B

2B

2a

2C

2C

2d

2D

6B

6C

3A

7B

7C

3B

3b

3a

3C

3c

3d

3D

7A

7d

4A

Sløyd

Mat & helse

4B

4b

4a

4C

4C

4D

4D

Naturfag

Teknologi & Design