Velkommen til innskriving på Munkerud skole!

Barn hopper paradis.

Munkerud skole har innskriving: 

  • Torsdag 7. desember kl. 17.00-19.00
  • Fredag 8. desember kl. 08.00-09.00

Innskrivingen finner sted foran Kunnskapstrappen i hovedinngangen.