Velkommen til innskriving på Munkerud skole!

To jenter lener seg ut av vindu. Lager grimaser.

Munkerud skole har innskriving:

* Torsdag 6. desember kl. 17.00-19.00
* Fredag 7. desember kl. 08.00-09.00

Innskrivingen finner sted foran Kunnskapstrappen i hovedinngangen.

Invitasjon og innskrivingspapirer vil komme i posten en av de nærmeste dagene.