De utrolige årene

De utrolige årene

De utrolige årene er et forskningsbasert program som tar sikte på å styrke personalets kompetanse i klasseledelse, bevisstgjøring av viktige komponenter som positiv relasjonsbygging og proaktiv tilnærming, samt forebygging og håndtering av atferdsproblemer. Programmet kan vise til svært gode resultater med tanke på lærere som har elever som viser et stort omfang av problematferd. I tillegg gir programmet lærerne gode hjelpemidler i forhold til å fremme sosial og emosjonell kompetanse hos alle elever.

Programmet er utviklet av professor Carolyn Webster-Stratton ved University of Washington og er en selvstendig del av et forebyggende behandlingsprogram kalt "The incredible years" (på norsk "De utrolige årene").

 

Alle lærere på Munkerud skole kurses og får økt kompetanse i:

  • å drive positiv klasseledelse med vekt på håndtering av utfordrende atferd og fremme positive relasjoner med utfordrende elever.
  • å ha et positivt samarbeid med hjemmet rundt utfordrende elever
  • å fremme elevenes sosiale, emosjonelle og akademiske ferdigheter
  • å redusere omfanget av utfordrende atferd i klasserommet