Early Years

Modellen har vist seg å gi svært gode leseresultater både på New Zealand og i Australia. I Norge har skoler som bruker denne pedagogiske metoden, også oppnådd gode leseresultater. Munkerud skole startet med TIEY skoleåret 2010 og bruker modellen på 1.–4. trinn. 

tiey

Modellen består av fire "byggesteiner":

  • Stasjonsundervisning med veiledet lesing i klasserom som er spesielt innredet for dette programmet
    • Stasjonsundervisning gir elevene mer varierte oppgaver i løpet av en læringsøkt noe som hever motivasjonen for de fleste elever
    • Veiledet lesing gir elevene intensiv leseopplæring hvor læreren modellerer gode lesestrategier
  • "Ny start" – Intensiv individuell lese- og skrivetrening, tilrettelegging og tett oppfølging av elever som ikke har oppnådd forventet faglig utvikling i leseopplæringen
  • Foreldredeltakelse /- innsats
  • Kontinuerlig faglig oppdatering av lærere