Miljøfyrtårn Munkerud

Miljø-diplom

Miljøfyrtårn-sertifisering
I 2018 ble Munkerud skole sertifisert som miljøfyrtårn. Dette innebærer at skolen har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette arbeidet gir skolen gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Gjennom arbeidet med å bli godkjent som miljøfyrtårn har Munkerud skole gjennomgått egne rutiner knyttet opp mot miljøspørsmål, og vi søker også resertifisering i 2021.

På Munkerud skole vektlegger vi også miljøvennlige løsninger ved innkjøp av næringsmidler, læremidler og teknologi, og sikrer at bygget har gode løsninger for resirkulering og energieffektivitet. Vi samarbeider også med eksterne samarbeidspartnere for å gi elevene best mulig forståelse for klima- og miljøspørsmål.

Klimapedagog
Munkerud skole ansatte i 2019 en egen Klimapedagog, som har ansvar for å koordinere, planlegge og initiere prosjekter innen klima og miljø. Klimapedagogen har også økt ansvar i planleggingen av noen av skolens temaer som fokuserer spesielt på miljø. I forbindelse med dette arbeidet har skolen adoptert Ljanselva, startet samarbeidet med Søndre Aas gård og opprettet en skolehage, som en alternativ læringsarena for skolens elever.

Klima- og miljørapport
Munkerud skole fyller ut en årlig klima- og miljørapport som et ledd av Miljøfyrtårn-arbeidet.
Rapporten for 2019 finner du her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/124575