Hovedseksjon

Regning

Jente i klasserom

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Det innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å beskrive, forklare og forutse hva som skjer. Munkerud skole deltar på utdanningsetaten sitt satsingsprosjektet Tenk mer, regn bedre. Gjennom denne satsingen reflekterer vi sammen som skole på hvordan vi ønsker at matematikk undervisningen skal foregå og hvordan vi skal ha fokus på regning i alle fag.

Vi har følgende mål med denne satsningen:

  • Å få mer refleksjon og dialog inn i læringsarbeidet i matematikk
  • Å få regning mer inn i alle fag
  • Å få en tydeligere rød tråd i matematikkundervisningen i forhold til metode og tematikk
  • Å fokusere bredere på realfagene gjennom kurs og etterutdanning
  • Å lage en lokal regneplan tilsvarende leseplanen vår