Munkerud skole

  • Vi har 755 elever og 100 ansatte.
  • Vi jobber kontinuerlig og systemtatisk med å skape trygge og gode læringsmiljø knyttet til plattformen De utrolige årene
  • Vi legger vekt på lesing og regning gjennom stasjoner og Tidlig Innsats/Early Years på de laveste trinnene, og også veiledet lesing som metode på høyere trinn.
  • Vi benytter nettbrett som digitalt verktøy, og har 1:1 på alle trinn.
  • Vårt personale er godt kvalifisert både på skole og AKS
  • Vi er Munkerud skole, og vi er HELT KONGLE!