Munkerud skole

  • Vi har 750 elever og 120 ansatte.

  • Vi jobber kontinuerlig og systematisk med å skape trygge og gode læringsmiljø knyttet til plattformen De utrolige årene.

  • Vi legger vekt på lesing og regning gjennom stasjoner og Tidlig Innsats/Early Years på de laveste trinnene, og også veiledet lesing som metode på høyere trinn.

  • Vi benytter nettbrett som digitalt verktøy, og har 1:1 på alle trinn.

  • Vårt personale er godt kvalifisert både på skole og AKS

  • Vi er Munkerud skole, og vi er HELT KONGLE!

Konglepodden - Vår egen podcast!