Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Munkerud skole

  • Vi har 755 elever og 100 ansatte.
  • Vi jobber kontinuerlig og systemtatisk med å skape trygge og gode læringsmiljø knyttet til plattformen De utrolige årene
  • Vi legger vekt på lesing og regning gjennom stasjoner og Tidlig Innsats/Early Years på de laveste trinnene, og også veiledet lesing som metode på høyere trinn.
  • Vi benytter nettbrett som digitalt verktøy, og har 1:1 på alle trinn.
  • Vårt personale er godt kvalifisert både på skole og AKS
  • Vi er Munkerud skole, og vi er HELT KONGLE!