Hovedseksjon

Melding om fravær

Foresatte kan melde fravær på én av tre følgende måter: 

Merk at e-post ikke kan brukes til å melde fravær!

Det skal ikke lenger meldes om at eleven er syk, men at eleven er borte fra skolen. Det er, ifølge Datatilsynet, en helseopplysning, og skal derfor ikke sendes via Skolemelding (app og web), SMS eller e-post. 

I Skolemeldingsappen skal den foresatte melde fravær ved å velge dag og evt. tidspunkt ved hjelp av et innebygget skjema. Kontaktlærer for gjeldende klasse på skolen vil motta fraværsmeldingene.