Melding om fravær

Fra og med fredag 14. juni 2019 kan foresatte melde fravær på én av tre følgende måter: 

  • Via knappen «Meld fravær» i Skolemeldingsappen
  • Logge inn i Skoleplattform Oslo og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
  • Ringe skolen

Merk at e-post ikke lenger kan brukes til å melde fravær!

Det skal ikke lenger meldes om at eleven er syk, men at eleven er borte fra skolen. Det er, ifølge Datatilsynet, en helseopplysning, og skal derfor ikke sendes via Skolemelding (app og web), SMS eller e-post. 

I Skolemeldingsappen skal den foresatte melde fravær ved å velge dag og evt. tidspunkt ved hjelp av et innebygget skjema. Kontaktlærer og medlemmer av fraværsgruppen på skolen vil motta fraværsmeldingene som normalt.