Skolemelk

skolemelk

For å bestille skolemelk betales det inn riktig beløp, se prisliste, til:

Munkerud skole melkekonto
v/Kaja Graff Huster
Stuttvegen 1C
1166 Oslo

Kontornummer: 9680 35 81239

NB: I merknadsfeltet på innbetalingen må det være oppført:

  • Barnets navn
  • Klasse
  • Hva slags melk barnet skal ha

Hvis disse opplysningene mangler på innbetalingen, vil det medføre forsinkelse og at barnete ikke får sin melk før det eventuelt fremvises kvittering.

Spørsmål kan rettes til skolemelkeadministrasjonen ved Kaja Graff Huster

Priser

0.4 l TineMelk - 1210 kroner (kr. 505,-/740,-)

 

0.4 l TineMelk ekstra lett - 1220 kroner (kr. 500,-/755,-)

 

0.4 l TineMelk kakao - 1600 kroner (kr. 665,-/985,-)

 

0.4 l TineMelk laktosefritt - 1640 kroner (kr. 675,-/985,-)

 

(Pris for kun høsten 2017 hhv. våren 2018 i parentes)

Drawing of a city