Hovedseksjon

Om AKS Munkerud

To gode venninner gir hverandre en klem.

Aktivitetsskolen kjennetegnes ved:

  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.
  • å ha et læringsstøttende aktivitetsstilbud som er strukturert og forutsigbart.
  • å gi gode muligheter for leksearbeid på 3. og 4. trinn.

Vi har et før og etter skoletid-tilbud for alle elever fra 1.-4. trinn og for elever med særskilte behov til og med 7. trinn.

AKS Munkerud følger Oslo kommunes rammeplan for AKS

Rektor har det overordnede ansvaret for tibudet på Aktivitetsskolen. Den daglige administrative driften er delegert til Aktivitetsskolen.