Skolehelsetjenesten

helsesykepleier

 

Kontaktinformasjon

Mail: edyta.englund@bns.oslo.kommune.no

Tlf: 904 74 351

Helsesykepleier har alltid åpen dør!

Fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse 

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenesten. Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom.

Helsesykepleier er en del av skolens tverrfaglige samarbeid, og deltar blant annet i møter med sosiallærere og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid!

INFORMASJON


Munkerud skole har for tiden en helsesykepleier, Edyta Englund, som holder til på skolen:

Mandag til torsdag 08.00-15.30
(Tirsdag 08.00 - 13.30) 

Mail: edyta.englund@bns.oslo.kommune.no

Tlf: 904 74 351

Helsesykepleier har alltid åpen dør!

 

Program

Program

1. klasse - Helseundersøkelse med hørsel- og synskontroll, høyde og vekt, samtale om helse.
2. klasse - DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
3. klasse - Vekt- og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.
5. klasse - samtale om pubertet, fysisk/psykisk helse
6. klasse - MMR vaksine (meslinger, kusma og røde hunder ).
7. klasse - HPV vaksine. Samtaler om livet på ungdomsskolen i grupper.

Helsesykepleier gjennomfører målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv. Helsesykepleier deltar  i undervisning i klasse og i samtalegrupper i samarbeid med skolen. Skolehelsetjenesten tilbyr PIS grupper for barn med skilte foreldre.