Skolehelsetjenesten

Munkerud skole har to helsesøstre: Edyta Englund og Malene Brekke. 

Tilstede:

Mandag – torsdag 08.00-15.30: Edyta Englund 
Fredag og tirsdag 08.00-15.30: Malene Brekke
 

Mail:

edyta.englund@bns.oslo.kommune.no
malene.brekke@bns.oslo.kommune.no 

Telefon: 
Edyta: 482 38 275 / 904 74 351
Malene: 468 45 532

Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste. Ta gjerne kontakt ved spørsmål angående ernæring, adferd, trivsel, søvn, skolefravær, mistanke om nedsatt syn og hørsel, ufrivilling vannlating og avføring.

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisttjenester. Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom. Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, rådgiver og Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid!

ÅPNINGSTIDER


Mandag – fredag

08.00-15.30 

 

Drawing of a city