Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

helsesykepleier

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier A & B klassene
Merete Nilssen
Til stede:
Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08:30-15:30 og tirsdag kl. 08:30-13:00

Telefon: 48861621
E-post: merete.nilssen@bns.oslo.kommune.no

Merete.png


Helsesykepleier C & D klassene
Julie Glømmen
Til stede:
Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08:30-15:30 og tirsdag kl. 08:30-13:00
Telefon: 48866936
E-post: julie.glommen@bns.oslo.kommune.no


Fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse 

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenesten. Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom.

Helsesykepleier er en del av skolens tverrfaglige samarbeid, og deltar blant annet i møter med sosiallærere og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten i bydel Nordstrand

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid!

Program

Program

1. klasse - Helseundersøkelse med hørsel- og synskontroll, høyde og vekt, samtale om helse.
2. klasse - DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
3. klasse - Vekt- og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.
5. klasse - samtale om pubertet, fysisk/psykisk helse
6. klasse - MMR vaksine (meslinger, kusma og røde hunder ).
7. klasse - HPV vaksine. Samtaler om livet på ungdomsskolen i grupper.

Helsesykepleier gjennomfører målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv. Helsesykepleier deltar  i undervisning i klasse og i samtalegrupper i samarbeid med skolen. Skolehelsetjenesten tilbyr PIS grupper for barn med skilte foreldre.