Hovedseksjon

Logoped

Logoped fra Seksjon for logopediske tjenester, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) tilbyr kartlegging og logopedisk oppfølging av elever som har utfordringer knyttet til språklyder, stamming eller løpsk tale, stemme og munnmotorikk. Logopedisk oppfølging krever ikke vedtak om spesialundervisning. Oppfølgingen blir gitt i skoletiden.
Logopeden utreder også elever der det er mistanke om spesifikke lese- og skrivevansker / dysleksi.

Ved behov for logopediske tjenester, ta kontakt med kontaktlærer eller ev. skolens sosiallærer.