Hovedseksjon

Skolens historie

gamle munkerud

Våre forfedre streifet omkring i de tette skogene i området vårt, - slik vi idag kan oppleve det enkelte steder i Østmarka med uberørt "urskog". Fast bosetting kom ikke før mye senere. Da Oslo ble grunnlagt for 1000 år siden, var det ryddet gårder på Ekeberg, Abildsø, Ryen og noe på Ljan.

Bygget kloster

Ute på Hovedøya hadde en munkeorden bygget et kloster. Det var Cistercienser- ordenen som drev jordbruk og hagebruk. For vel 700 år siden ryddet munkene ny mark inne på fastlandet i vårt område. Navnet Munkerud betyr : munkenes rydning (rud = rydning). Munkene tok i bruk og dyrket opp det området der Munkerud skole ligger i dag. Det er rart å tenke på at fra fjellknausen i den store skolegården, kunne man se helt ut til klosteret på Hovedøya, - men høye trær skjermer i dag utsikten mot sjøen. Da reformasjonen ble innført i Norge, ble kloster- vesenet opphevet og eiendommene lagt til kongen. Slik var det også med "Munkerud". Siden solgte kongen eiendommene, og det har vært flere eiere fram til i dag, - med familien Gjølberg som eier av det som nå er igjen av Munkerud gård.Med tettere bosetting i området på Nordstrand og Lambertseter etter siste verdenskrig, ble det behov for flere elevplasser.

Ny skole i 1954

Derfor ble det i 1954 vedtatt å bygge en ny skole, men det var ikke så lett å gjennomføre vedtaket. Først i 1959 ble det byggestart for en skole som på den tid var meget moderne og velutstyrt. Arkitekt Per Lunde tegnet skolen, og han hadde en stor utfordring i å skape en stor og moderne barneskole på en kupert og forholdsvis liten tomt. (Med dagens mål er ikke skoletomten liten med sine 21 mål). Det var viktig å kunne bevare trær og vegetasjon, og når vi ser på skoleanlegget 41 år senere, er det furutrærne og det grønne som preger skoleanlegget. Asfalt er begrenset til områder med stor belastning. Skolebygget hadde et preg av "luksus" i 1959 med en romslig Hall ved inngangspartiet med store, sandblåste vinduer. Sandblåste vinduer finner vi igjen flere steder i skole- anlegget, og motivene er hentet fra yrkesliv, geografi og dyreliv fra Noahs ark osv. Tegneren Leif Henstad var kunstneren som tegnet motivene, og det var Trygve Orfjell som sto for sandblåsingen.

Sandblåste vinduer

Som en kuriositet må vi ta fram at det fremdeles fortelles anekdoten om at overlærer Djuve valgte kunst med sandblåste vinduer framfor en svømmehall ved skolen. Dette er ikke tilfellet. På byggebudsjettene til alle kommunale bygninger skulle det settes av 2 % til utsmykking, og det var disse pengene som var grunnlaget for de helt spesielle vinduene på Munkerud skole. Altså : svømmehall var på ønskelisten, - men det var ikke aktuelt å velge mellom svømmehall og kunst. Og i dag får utsmykkingen en ny aktualitet med et nytt fag, - Kunst og Håndverk, - hvor motivene i vinduene kan være en opplevelsesverden for elevene og inspirasjon for undervisningen.

Fra 2014 til 2016 var elevene på Munkerud skole plassert i midlertidige lokaler. 1-4. trinn fikk tilhold i de nye lokalene på Nordseter skole, mens 5-7. trinn flyttet inn i de tomme lokalitetene på gamle Nordstrand videregående skole. En helt ny og moderne skole sto ferdig i august 2016, og 25. august klippet byråd Geir Lippestad snoren til den nye skolen. Korpset spilte, direktør Astrid Søgnen talte, elever danset og alle sang den nye skolesangen. Navnet på sangen? Helt kongle, selvfølgelig.