Hovedseksjon

Elevrådet

Jente og håndukke

Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Munkerud skole består av representanter fra 3.-7. trinn og en kontaktperson for elevrådet (rektor).