Elevrådet

Jente og håndukke

Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Munkerud skole består av representanter fra 3.-7. trinn og en kontaktperson for elevrådet (faglærer).

 

Elevrådsstyret skoleåret 2018/2019 består av:

Tomine 7D, elevrådsleder
Albert 7C
Juni 6C