Elevrådet

Jente og håndukke

Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Munkerud skole består av 8 representanter, to fra hver klasse på 4.-7. trinn og en kontaktperson for elevrådet (faglærer).