Hovedseksjon

Kontakt Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Ring kun basetelefonen ved akutte sitasjoner. Daglige beskjeder og lignende sendes med e-post innen kl. 11.30 og SMS etter kl. 11.30 til basetelefonen.

Kontaktinfo

Base 1 - 1. trinn
Baseleder: Camilla Therese Szabo
Sted: Hovedbygning 2. etg.
Basetelefon: 48 25 68 37
Baseledertelefon: 48 26 12 54
Epost: camilla.szabo@osloskolen.no

Base 2 - 2. trinn
Baseleder: Camilla Ekholdt
Sted: Hovedbygning 2. etg.
Basetelefon: 48 19 23 61
Baseledertelefon: 48 19 17 42
Epost: camilla.ekholdt@osloskolen.no

Base 3 -  3. trinn
Baseleder: Katharina Solberg
Sted: Hovedbygning 3. etg.
Basetelefon: 48 19 27 81
Baseledertelefon: 48 25 72 43
Epost: katharina.solberg@osloskolen.no

Base 4 -  4. trinn
Baseleder: Omar John
Sted: Hovedbygning 3. etg.
Basetelefon: 48 22 81 63
Baseledertelefon: 48 22 35 37
Epost: omar.john@osloskolen.no

Avd.leder Aktivitetsskolen: Simge Caglar
Telefon: 96 04 70 72
Epost: simge.caglar@osloskolen.no