Kontakt Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Ring kun basetelefonen ved akutte sitasjoner. Daglige beskjeder og lignende sendes med e-post innen kl. 11.30 og SMS etter kl. 11.30 til basetelefonen.

Kontaktinfo

Base 1 - 1. trinn
Baseleder: Maja Johannessen
Sted: Hovedbygning 2. etg.
Basetelefon: 48 25 68 37
Baseledertelefon: 
Epost: maja.johannessen@osloskolen.no

Base 2 - 2. trinn
Baseleder: Camilla Ekholdt
Sted: Hovedbygning 2. etg.
Basetelefon: 48 19 23 61
Baseledertelefon: 48 19 17 42
Epost:  camilla.ekholdt@osloskolen.no

Base Maks - 3. og 4. trinn
Baseleder: Catrine Flottorp
Sted: Hovedbygning 3. etg.
Basetelefon: 48 19 27 81
Baseledertelefon: 48 25 72 43
Epost: catrine.flottorp@osloskolen.no

Vennskapsbasen - alle trinn:

Fungerende leder Aktivitetsskolen  / Miljøarbeider: Elisabeth Fylling-Jensen
Sted: Hovedbygning 2. etg. (mellom base 1 og 2)
Telefon: 46 88 22 78
Epost: elisabeth.fylling-jensen@osloskolen.no