Kontakt Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Ring kun basetelefonen ved akutte sitasjoner. Daglige beskjeder og lignende sendes med e-post innen kl. 11.30 og SMS etter kl. 11.30 til basetelefonen.

Kontaktinfo

Base 1 - 1. trinn
Baseleder: Camilla Szabo
Sted: Hovedbygning 2. etg.
Basetelefon: 48 25 68 37
Baseledertelefon: 48 26 12 54
Epost:
camilla.szabo@osloskolen.no

Base 2 - 2. trinn
Baseleder: Camilla Ekholdt
Sted: Hovedbygning 2. etg.
Basetelefon: 48 19 23 61
Baseledertelefon: 48 19 17 42
Epost: 
camilla.ekholdt@osloskolen.no

Base 3 - 3. trinn
Baseleder: Omar John
Sted: Hovedbygning 3. etg.
Basetelefon: 48 19 27 81
Baseledertelefon: 48 25 72 43
Epost: 
omar.john@osloskolen.no

Base 4 - 4. trinn
Baseleder: Sara Ketu
Sted: Hovedbygning 3. etg.
Basetelefon: 48 22 81 63
Baseledertelefon: 48 22 35 37
Epost:
sara.ketu@osloskolen.no

Vennskapsbasen - alle trinn:

Miljøarbeider: Elisabeth Fylling-Jensen
Sted: Hovedbygning 2. etg. (mellom base 1 og 2)
Telefon: 46 88 22 78
Epost:elisabeth.fylling-jensen@osloskolen.no

Aktivitetsskolen-LederMadeleine Hagen Holdal
Sted: Hovedbygning 1. etg. (Administrasjonen)
Telefon: 414 50 934
Epost: madeleine.holdal@osloskolen.no