Hovedseksjon

Korps

korps

Korpset består av ca 85 medlemmer, men vi har plass til flere!. Har du lyst til å prøvespille ulike instrumenter, komme å høre på de ulike korpsene, eller er nysgjerrig på hvordan det er å spille i korps?

Ta en tur innom Munkerud skole på tirsdager fra kl 18.00 eller ta kontakt med korpsleder
Monica B. Natvig, e-post: mobnat@online.no

Korpset vårt har som formål å gi barn en positiv fritid i et trygt lokalt miljø med musikkglede som virkemiddel. Gjennom godt vennskap som gir trygghet og gjensidig respekt skal vi bygge et sosialt nettverk for barna. Korpset skal være et inkluderende sted for barn i alle aldre. Medlemmene skal være stolte av å være med i korpset. Korpset skal gi medlemmene grunnopplæring i musikk samt legge til rette for individuell musikalsk utvikling.

Medlemmene er fra 8 til 18 år. Normalt rekrutteres aspiranter fra (2), 3. og 4. klasse, men det er ingenting i veien for å starte også senere. De to første årene spiller man i aspirantkorps. Undervisningen i aspirantkorps 1 (de yngste) er søkt lagt innenfor Aktivitetsskolens åpningstid.

Vårt motto er: Vi har det gøy med musikk!