Hovedseksjon

Lysaksjon

Det er tradisjon på Munkerud skole at vi hver høst gjør en innsats for barn under andre himmelstrøk. Vi har hvert år en aksjonsuke i slutten av november hvor internasjonalt bistandsarbeid er i fokus. Elevene våre skal lære hvorfor og hvordan de kan bidra til å bedre livsvilkårene til mennesker i nød. I løpet av november lager de forskjellige varer i forbindelse med Lysaksjonen som de selger på Markedskvelden