Hovedseksjon

Vår profil

Munkerud skole

Munkerud skole er helt kongle! Skolen ligger i Nordstrand bydel med gode turmuligheter, blant annet skogområdene ved Ljanselva. Også skoleområdet er stort og vel tilrettelagt for allsidige aktiviteter. Ved skolestart 2016 flyttet Munkerud skole tilbake til en splitter ny og fremtidsrettet skole. Det har blitt et fantastisk flott skoleanlegg, som vil glede barn og lokalmiljø på Munkerud i generasjoner fremover. 

Læring, mestring og trygghet er hovedelementene i Munkerud skoles visjon. Vi er stolte av våre kunnskapsrike, lærevillige og engasjerte elever, og skolen har et høyt kvalifisert lærerpersonale og en trygg og stabil Aktivitetsskole. Sammen legger vi vekt på at alle elever skal oppleve et trygt lærings- og skolemiljø, hvor gode relasjoner både elevene imellom og mellom elever og ansatte står sentralt. Et positivt foreldresamarbeid skapes også med engasjerte foresatte. Vi tar ansvar for hverandre og fellesskapet, og Munkerudfamilienskal ha plass til alle. 

Ved siden av Osloskolens felles satsningsområder knyttet til gode grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter, har skolen de siste årene spesielt satset på å utvikle god kompetanse innenfor IKT og vi ønsker også å være en skole som er opptatt av å gi elevene våre gode kulturopplevelser. Elevarrangører for arrangement i regi av Den kulturelle skolesekken, skolens årlige musikkspill på 5 trinn, flotte nye lokaler for kunst, håndverk, teknologi, design og musikk er viktige tiltak.

Kor og korps har også en viktig rolle i skolekulturen. Skolen gjennomfører hvert år en barn hjelper barn-aksjon, "Lysaksjonen", som hvert år skaffer til veie store midler til spesielle prosjekter til barn i land som har behov for støtte og bidrag.

En kongle er skolens symbol, som man finner igjen i fane, logo, skolesang og ringelyd. De gamle furuene i skolegården på Munkerud blir slik et symbol på trygghet, frøspredning og kunnskapsutvikling. Derfor er det rett og slett helt kongle på Munkerud!