Hovedseksjon

Kunst på Munkerud skole

Kunst

Kunstverkene på Munkerud skole er utført til skolen fordi Oslo kommune har et regelverk som bestemmer at 0,5 % av kommunens totale investeringsbudsjett skal settes av til kunst i byens offentlige bygg og uteområder. Disse pengene går inn i Oslo kommunes kunstordning, som forvaltes av Kulturetaten. 

Kulturetaten fordeler pengene på byggeprosjekter de mener egner seg for kunst. De legger også frem årsplaner til et styre for kommunens kunstordning, som beskriver hvilke byggeprosjekter som skal få penger, i tillegg til årsbudsjetter. Kunsten blir ofte laget spesielt for stedet, slik som her på Munkerud skole. Noen ganger gjøres det innkjøp.

Munkerud skole har det vært et kunstutvalg. Kunstutvalget har bestått av:

  • byggherren: Undervisningsbygg Oslo KF, ved Nina Rønning
  • arkitekten: Martin Rømuld fra Planforum arkitekter
  • en brukerrepresentant: Kunst- og håndverkslærer Peter Tindberg
  • en kunstkonsulent: Kunstneren Thorbjørn Sørensen, som har vært leder av kunstutvalget

Thorbjørn Sørensen har foreslått kunstnere for kunstutvalget. Utvalget har kommet med innspill og vært med på å tilrettelegge for utførelse og montering.

I tillegg har sandblåste vindusglass fra den gamle skolen blitt remontert som selvstendige verk i skolens kunst- og håndverksområde, i inngangspartiet til gymnastikksalen, i og ved biblioteket og i felles gangrom for 1. – 4. trinn. Glassene ble tegnet av Leif Henstad og sandblåst av Trygve Orfjell i årene 1959 – 1961.

Les mer om Thorbjørn Sørensens kunst
Les mer om Oslo kommunes kunstordning