Hovedseksjon

Våre baser

Våre baser

Aktivitetsskolens baser

Base 1 - (1.trinn):

Baseleder: Camilla Therese Szabo
Sted: 
Hovedbygning 2. etg.
Basetelefon:
 48 25 68 37
Baseledertelefon: 
48 26 12 54
Epost:
camilla.szabo@osloskolen.no

Base 2 - (2.trinn):

Baseleder: Camilla Ekholdt 
Sted: Hovedbygning 2. etg.
Basetelefon:  481 92 361
Baseledertelefon: 481 91 742
Epost: camilla.ekholdt@osloskolen.no

 

Base 3 - (3.trinn):

Baseleder: Katharina Solberg
Sted: Hovedbygning 3. etg.
Basetelefon: 48 19 27 81
Baseledertelefon: 48 25 72 43
Epost: katharina.solberg@osloskolen.no

 

Base 4 - (4.trinn):

Baseledere: Omar John
Sted: Hovedbygning 3. etasje
Baseledertelefon: 48 22 35 37
Basetelefon: 48 22 81 63
Epost: omar.john@osloskolen.no