Våre baser

Våre baser

Base 1
Camilla S. - baseleder, har jobbet hos oss siden 2009
Maren - Permisjon - baseledervikar, har jobbet hos oss siden 2012
Steffan - Permisjon - baseledervikar, har jobbet hos oss siden 2014
Gintare - har jobbet hos oss siden 2014
Khalil - har jobbet hos oss siden 2011
Roban - har jobbet hos oss siden 2011
Julie - har jobbet hos oss siden høsten 2017
Ingrid - har jobbet hos oss siden våren 2018
Fizzah - har jobbet hos oss siden høsten 2017
Ingvild - har jobbet hos oss siden høst 2017
Anna, har jobbet hos oss siden høsten 2017

Base 2
Kristine - baseleder, har jobbet hos oss siden høsten 2014
Kristoffer - baseledervikar, har jobbet hos oss siden 2015
Dorota - 
Samira - har jobbet hos oss siden 2009
Madeleine har jobbet hos oss siden 2014
Jana - har jobbet hos oss siden høsten 2016
Josefine - har jobbet hos oss siden høsten 2017
Silje - har jobbet hos oss siden høsten 2017
Julie - har jobbet hos oss siden høsten 2017

Base 3

Tiri - baseleder, har jobbet hos oss siden høsten 2016
Amy - permisjon
Ingrid - har jobbet hos oss siden høsten 2016
Ilenia - 
Kari Anne - har jobbet hos oss siden vinteren 2017
Martha - har jobbet hos oss siden høsten 2015
Jørgen - har jobbet hos oss siden høsten 2017

Base 4
Camilla E - baseleder, har jobbet hos oss siden 2015
Kristina - baseledervikar, har jobbet hos oss siden 2011
Andreas - har jobbet hos oss siden 2015
Mehdi - har jobbet hos oss siden 2014
Jan-Roar - har jobbet hos oss siden 1999

Vennskapsbasen
Elisabeth - miljøarbeider, har jobbet hos oss siden 2009

 

Permisjon:
Maren
Steffan
Amy