Våre baser

Våre baser

Aktivitetsskolens baser

Base 1 - (1.trinn):

Baseleder: Camilla Szabo
Sted: Hovedbygning 2. etasje
Basetelefon: 48 25 68 37
Baseledertelefon: 48 26 12 54
Epost:
camilla.szabo@osloskolen.no

 

Base 2 - (2.trinn):

Baseleder: Camilla Ekholdt 
Sted: Hovedbygning 2. etasje
Basetelefon:  481 92 361
Baseledertelefon: 481 91 742
Epost:

camilla.ekholdt@osloskolen.no

 

Base Maks - (3. og 4. trinn):

Baseleder: Catrine Flottorp
Sted: Hovedbygning 3. etasje
Baseledertelefon: 482 57 243
Basetelefon: 481 92 781
Epost:

catrine.flottorp@osloskolen.no

 

Vennskapsbasen - (Alle trinn):

Miljøarbeider: Elisabeth Fylling-Jensen
Sted: Hovedbygning 2. etasje (mellom base 1 og 2)
Telefon: 468 82 278/917 44 442
Epost: elisabeth.fylling-jensen@osloskolen.no

 

Vennskapsbasen

 

På Aktivitetsskolen Munkerud har vi noe som er unikt, vi har en base som jobber på tvers av trinnene - Vennskapsbasen.

Du finner mer informasjon i Vennskapsbasens informasjonshefte