FAU

FAU

Munkerud skoles FAU-styre for skoleåret 2020-2021


Styreleder: Tor Christian Ulvang, 4. trinn
Ansvarsområde: FUG, eksterne møter
Telefon: 907 73 746
E-post: ulvang (AT) gmail.com


Kasserer: Erik Snekvik, 6. trinn
Ansvarsområde: Lysaksjonen, Driftsstyret
Telefon: 416 85 669
E-post: erik.snekvik (AT) codex.no


Styremedlem: Anne-Marte Vaagan, 3. trinn
Ansvarsområde: Foredrag, Driftsstyret, Karneval
Telefon: 404 15 704
E-post: annemartevaagan (AT) gmail.com


Styremedlem: Venke K Wold. 4. trinn
Ansvarsområde: 17. mai
Telefon: 993 80 057
E-post: venke (AT) poprommet.no


Styremedlem: Eric Conradi, 7. trinn
Ansvarsområde: AKS-vara, Disko
Telefon: 990 92 995
Epost: erik (AT) vasi.no


Styremedlem: Jens Lexerød, 3. trinn
Ansvarsområde: Karneval
Telefon: 478 15 439
E-post: jenslexerod (AT) gmail.com


Styremedlem: Elisabeth Skjelle Aasdal, 5. trinn
Anvarsområde: 
Telefon: 993 98 781
E-post: eskjelle (AT) hotmail.com


StyremedlemLill Jeanette Fallan, 2. trinn
Ansvarsområde:
Ev. dugnad 17. mai
Telefon:
934 51 397
E-post:
lill-jeanette (AT) hotmail.com


Styremedlem: Ragnhild Byrkjeland, 1. trinn
Ansvarsområde: Lysaksjonen
Telefon: 970 91 344
E-post: ragnhildbyrkjeland (AT) gmail.com


 

FAU er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

  • Saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte. 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU