FAU

FAU

Munkerud FAU's styre skoleåret 2018-2019

Styreleder: Tor Christian Ulvang, 2. og 7. trinn
Ansvarsområde: FUG, eksterne møter
Telefon: 907 73 746
Epost: ulvang@gmail.com

Kasserer: Erik Snekvik, 4. trinn
Ansvarsområde: Skolemelkordning, 17. mai
Telefon: 416 85 669
Epost: erik.snekvik@codex.no

Styremedlem: Anne-Marte Vaagan, 1. og 6. trinn
Ansvarsområde: Foredrag, driftstyre, Lysaksjonen
Telefon: 404 15 704
Epost: annemartevaagan@gmail.com

Styremedlem: Venke K Wold. 2. trinn
Ansvarsområde: 17. mai
Telefon: 993 80 057
Epost: venke@poprommet.no

Styremedlem: Eric Conradi, 5. trinn
Ansvarsområde: Driftstyre, AKS vara, foredrag
Telefon: 990 92 995
Epost: erik@vasi.no

Styremedlem: Jens Lexerød 1. trinn
Ansvarsområde: Lysaksjonen
Telefon:
Epost: carjen@mac.com

Styremedlem:
Anvarsområde: Disco

Styremedlem:
Ansvarsområde: Karneval

 

FAU er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

  • Saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.