FAU

FAU

Munkerud FAU's styre skoleåret 2017-2018

Styreleder: Tor Christian Ulvang, 1. og 6. trinn
Ansvarsområde: FUG, eksterne møter
Telefon: 907 73 746
Epost: ulvang@gmail.com

Kasserer: Erik Snekvik, 3. trinn
Ansvarsområde: Skolemelkordning
Telefon: 416 85 669
Epost: erik.snekvik@codex.no

Styremedlem: Beathe Helen Igesund, 3. trinn
Ansvarsområde: Lysaksjonen
Telefon:
Epost: beathe.igesund@hotmail.com

Styremedlem: Anne-Marte Vaagan, 5. trinn
Ansvarsområde: SMU, foredrag, Driftstyre
Telefon: 404 15 704
Epost: annemartevaagan@gmail.com

Styremedlem: 
Helene Jeber Holt, 2. trinn
Ansvarsområde: EV. dugnad 17. mai
Telefon: 997 00 329
Epost: helene_jeber@hotmail.com

Styremedlem: Venke K Wold. 1. trinn
Ansvarsområde: Lysaksjon
Telefon: 993 80 057
Epost: venke@poprommet.no

Styremedlem: Nils Petter Stensrud, 7. trinn
Ansvarsområde: FUG, disco
Telefon: 934 45 415
Epost: nils.petter.stensrud@hotmail.com

Styremedlem: Eric Conradi, 4. trinn
Ansvarsområde: Driftstyre, AKS vara, foredrag, 17. mai
Telefon: 990 92 995
Driftstyre: erik@vasi.no

FAU er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

  • Saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.