FAU

FAU

Munkerud skoles FAU-styre for skoleåret 2019-2020

Styreleder: Tor Christian Ulvang, 3. trinn
Ansvarsområde: FUG, eksterne møter
Telefon: 907 73 746
E-post: ulvang@gmail.com

Kasserer: Erik Snekvik, 5. trinn
Ansvarsområde: -
Telefon: 416 85 669
E-post: erik.snekvik@codex.no

Styremedlem: Anne-Marte Vaagan, 2. og 7. trinn
Ansvarsområde: Driftsstyret, foredrag, disco
Telefon: 404 15 704
E-post: annemartevaagan@gmail.com

Styremedlem: Venke K Wold. 3. trinn
Ansvarsområde: Karneval
Telefon: 993 80 057
E-post: venke@poprommet.no

Styremedlem: Eric Conradi, 5. trinn
Ansvarsområde: Driftstyret, AKS-vara, Lysaksjonen
Telefon: 990 92 995
Epost: erik@vasi.no

Styremedlem: Jens Lexerød, 2. trinn
Ansvarsområde: Ev. dugnad 17. mai
Telefon: 478 15 439
E-post: jenslexerod@gmail.com

Styremedlem: Elisabth Skjelle Aasdal, 4. og 7. trinn
Anvarsområde: 17. mai, disco
Telefon: 993 98 781
E-post: eskjelle@hotmail.com

StyremedlemLill Jeanette Fallan, 1. trinn
Ansvarsområde:
Lysaksjonen
Telefon:
-
E-post:
lill-jeanette@hotmail.com

 

FAU er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

  • Saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte. 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU