Hovedseksjon

Permisjonsreglement

ferie

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter. Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær.

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll ut et digitalt søkeskjema og trykk send (Pålogging med ID-porten)
  2. Skolen behandler søknaden. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, får du beskjed om hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden din.

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen skal sendes til skolen som har behandlet søknaden. Les mer om permisjonsreglementet i opplæringsloven.