Permisjonsreglement

ferie

Permisjonen sendes direkte til skolens postmottak. Søknad om én dag fri kan sendes direkte til kontaktlærer. Spørsmål vedrørende permisjonsreglementet kan taes med skolens administrasjon.

Vi oppfordrer begge foresatte til å underskrive permisjonssøknaden. Der barnet har delt bosted, må begge foresatte godkjenne permisjonssøknaden.

Skolen har ikke mulighet til å godkjenne søknader utover 14 dager.  

Les mer om permisjon fra skolen på Oslo kommunes nettsider