Permisjonsreglement

ferie

Følg denne lenken for mer informasjon om gjeldende regler for permisjon og tilgang på søknadsskjema:

Søk om permisjon i grunnskolen.

Viktig! For at skjemaene skal registreres riktig i skolens systemer, det leveres ett skjema per elev. Husk fullt navn og fødselsnummer.

Vi oppfordrer alle å søke elektronisk.

Send inn signert søknadsskjema til Osloskolens postmottak postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk e-posten med «Søknad om fri» og skolens navn (Munkerud skole).

Søknad om én dag fri kan sendes direkte til kontaktlærer. 

Vi oppfordrer begge foresatte til å underskrive permisjonssøknaden. Der barnet har delt bosted, må begge foresatte godkjenne permisjonssøknaden.

Skolen har ikke mulighet til å godkjenne søknader utover 14 dager.