Hovedseksjon

Sykling til skolen

barn som sykler

"Trygg Trafikk anbefaler at barn ikke sykler i trafikken på egenhånd før de er 10-12 år gamle. Først da er de fleste modne nok til å håndtere trafikken på sykkelsetet. Det stilles større krav til syklister enn til fotgjengere. Syklister må bl.a. kunne følge flere regler, de må beherske sykkelen som et kjøretøy og de må ta selvstendige valg mye raskere enn når de går. " 

Det er imidlertid den enkelte foresatte som avgjør når og om deres barn kan sykle til skolen, men Munkerud skole anbefaler at sykling til skolen først skjer etter at eleven har fått opplæring og sykkelkort. Dette gjør vi av hensyn til elevenes sikkerhet, og fordi vi av erfaring vet at jo mindre barn, jo større utfordringer med låsing, sikring osv. Vi anbefaler dessuten alle å forsikre seg om at elevene bruker sykkelhjelm. Vi minner også om at det gjelder samme regler for sparkesykler som for vanlige sykler, og at alle andre rullende fremkomstmidler forbeholdes fritiden. 

Sykkelopplæring på skolen

Vi gjennomfører sykkelopplæring på 5. trinn (hver vår). Opplæringen består av teori om trafikk, ferdighetstrening og teknisk sykkelsjekk. Det er merket opp en ferdighetsløype i skolegården som det er mulig å øve på, også utenom skoletid (på festplassen og den store fotballbanen).

Dette bør elevene kunne før de får sykle alene til skolen:

  • De må kunne mestre sykkelen godt, ha god balanse, kunne gi tegn, se bakover og stanse
  • De må kunne grunnleggende trafikkregler
  • De bør ha gjennomgått sykkelopplæring over tid
  • De må ha trent i trafikken sammen med en voksen

 

Sykkelparkering og ansvar for tyveri

Elever som sykler til skolen har mulighet for å sette fra seg sykkelen på flere sykkelparkeringer på skolens område. Den enkelte elev må selv sørge for lås til sikring av sykkelen. Dersom en elev blir frastjålet sykkel som står plassert på skolens område, vil skolen ikke være erstatningsansvarlig. Tapet må dekkes av eleven selv.