Hovedseksjon

Hjemsending

Vi ber om at dere ikke sender sms eller ringer til basene med dagens beskjeder dersom det ikke er helt nødvendig, unntak eks. kø i trafikken, forsinket trikk/buss, sykdom o.l.

Det er ikke anledning til å avtale å være med andre hjem når elevene er på AKS. Dette skal gjøres på forhånd og skriftlig. Elevene kan ikke ringe hjem og avtale dette samme dag.

Vi håper på forståelse for disse reglene, slik at hjemsending kan foregå slik dere ønsker og for elevene på en trygg måte.