Trivsels- og elevundersøkelsen 2019

Helt kongle læring

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.-4. trinn og elevundersøkelse for elever på 5.-7.trinn. Resultater fra Munkerud skole finner dere på høyre side.

 Resultatene finnes både som Powerpoint-fil og PDF-fil.