Det regner hele året!

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Matematikk og regning skal stå som hovedfokus i perioden fram mot vinterferien på Munkerud.
Derfor har vi kalt temaperioden for "Det regner hele året". Fram mot vinterferien skal vi selvsagt drive med alle våre forskjellige fag, men altså ha et særlig blikk på matematikk og regning. Og som i fjor skal vi gjennomføre en matte-dag for hele skolen. Det var moro i fjor, og vi håper det blir moro også i år. Vi våger derfor en aldri så liten utfordring til våre oppvakte foresatte (og andre hjemmesidelesere):

Mattenøtt for damer i alle aldre (og herrer):
Svært få damer liker å røpe alderen sin. Selv de mest anstendige damer har bevisst unngått å fortelle hele sannheten om sin egen alder. En dag spurte jeg Synnøve, Lindis og Kristine om hvor gamle de var. Alle kunne riktignok avgi svar med en gang, men av de tre svarene som hver av dem ga, var det ene galt. Til tross for dette kunne jeg finne ut fra de øvrige - korrekte - svarene finne ut hvor gamle de tre damene virkelig var. De ga følgende opplysninger: Synnøve: Jeg er to-og-tyve. Jeg er to år yngre enn Lindis. Jeg er ett år eldre enn Kristine Lindis: Jeg er ikke den yngste. Kristine og jeg har en aldersforskjell på tre år. Kristine er fem-og-tyve. Kristine: Jeg er yngre enn Synnøve. Synnøve er tre-og-tyve. Lindis er tre år eldre enn Synnøve. Hvor gamle er damene?

Førstemann som sender mail med rett svar til Rektor Anton får en personlig hyllest tilbake! (Hører du ingenting, var du ikke først…)

Ellers håper vi vel egentlig at det blir mer snø enn regn i januar…