Hva skjer mandag for Munkerudbarna?

Anton Rygg

På mandag 16.03 begynner en ekstraordinær skoleuke på Munkerud. Alle elever skal få et fjernundervisningstilbud som starter kl 08.30. Vi mener at det er viktig at elevene så fort som mulig kommer inn i en fast struktur, for best å ivareta skolearbeid og læring. Alle foresatte skal ha fått informasjon fra kontaktlærer om dette (hvis ikke, ta kontakt). Mye av fjernundervisningen vil være basert på bruk av digitale verktøy, men slett ikke alt. Det vil også være lesestunder og fysisk aktivitet, bare for å nevne noe. I den sammenheng minner vi også om at barna bør unngå større samlinger både underveis i skoledagen og på fritiden.

Barn av foreldre der begge har samfunnskritiske funksjoner (som helsepersonell, brannvern og annen vital beredskap) vil ha et omsorgstilbud på skolen. Disse elevene møter på base 1, og må gi beskjed til rektor i forkant grunnet riktig bemanning. Skolen vil også ha et ansvar for å gi et tilbud til elever med særlige omsorgsbehov hvis det er tvil om dette kan ivaretas hjemme. Dette vil vi følge opp i samarbeid med bydelen og foresatte fra neste uke.

Som rektor håper jeg at dagene og ukene framover vil gå bra, og at elevene våre vil føle seg ivaretatt og få et opplegg de kan mestre hjemmefra. Jeg vil benytte anledningen til å skryte uhemmet av en fantastisk gjeng med lærere, assistenter, IKT-arbeidere, baseledere, kontoransatte og avdelingsledere som har lagt ned et enormt arbeid i å sikre denne store omstillingen. Det håper jeg at dere foresatte også har sett og erfart, for jeg har aldri vært så stolt over å være rektor på Munkerud som i dag. Takk også for positiv og sporty innstilling fra dere foresatte ved henting av skoleutstyr i dag, og vi får ønske lykke til både til elever og lærere og foresatte i hjemmekontor!

Dette er en nasjonal og lokal dugnad, og jeg er sikker på at Munkerudfamilien vil klare dette når vi står sammen. Vi er jo tross alt helt kongle!

Med hilsen Rektor Anton