Til alle foresatte på Munkerud skole

Munkerud skole

Fra mandag 16.03 vil det bli laget opplegg for fjernundervisning for alle elever. Undervisning vil i så stor grad som mulig følge fastsatte timer, og det vil være lærere tilgjengelig for veiledning. Foresatte vil i morgen (fredag 13.03) få informasjon via kontaktlærer om hvordan de nærmeste ukene vil se ut med hensyn til fag, læring og læringsøkter. Det vil også her bli gitt opplysninger om hvordan foresatte/elever kan få hentet nødvendig skolemateriell, som skolebøker, iPad osv.

Vi ber om forståelse for at vi trenger morgendagen for å jobbe ut en god måte å sikre læring, på en måte som er ny både for elever, foresatte og ansatte.

Sist, men ikke minst: norske skoler stenges for å begrense koronasmitte. Vi oppfordrer alle foresatte til å snakke med barna om nødvendigheten av å følge rådene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter, og unngå unødvendig kontakt med andre og holde seg mest mulig hjemme.