Christian Messel

Kunst Christian Messel

Messel har tatt utgangspunkt i et maleri av den nederlandske landskapsmaleren Meindert Hobbema (1638–1709). Det nederlandske forelegget er et skoleeksempel i bruken av perspektiv. I Messels tegnede versjon av motivet er perspektivet utlignet. Det som ligger bak i bildet kommer tydeligere til uttrykk enn det som er fremstilt fremme i billedkanten. Messel har gjort det som han ofte gjør i sin kunst, nemlig å snu på det som er riktig eller opplagt.

Christian Messel, f. 1980
Uten tittel 2016
blekk på papir
varierende mål

Christian Messel har gjort tegning til sitt foretrukne medium. Gjennom tegning trekker han inn kunsthistorien og maleriet. Han har tidligere vært elev på Munkerud skole og er slik sett kjent med skolen og omgivelsene. Foruten kunsthistoriske referanser trekker Messels verk veksel på samfunnsspørsmål og politikk. På Munkerud har han tatt utgangspunkt i et maleri av den nederlandske maleren Meindert Hobbema med tittel Het laantje van Middelharnis, på norsk Alleen i Middelharniss, fra 1689. Slik møtes ulike epokers forestillinger og ideer. Det nederlandske forelegget er et skoleeksempel i bruken av perspektiv. I Messels tegnede versjon av motivet er perspektivet utlignet. Det som ligger bak i bildet kommer tydeligere til uttrykk enn det som er fremstilt fremme i billedkanten. Messel har gjort slik han ofte gjør i sin kunst, nemlig å snu på det som er riktig eller opplagt. Gjennom sine bilder minner han oss på at en gjengivelse eller gjenfortelling alltid er en tolkning.

Teknisk om verket:

Tegningene er tegnet på papiret Arches Grain Satin, med et blekk som heter Winsor & Newton black indian ink. De er tegnet med pennesplitt og pensel