Kristoffer Myskja

Kunst Kristoffer Myskja

Kristoffer Myskja, f. 1985
To vindskulpturer 2016
syrefast stål
Høyde: 6m

Kristoffer Myskja arbeider med kinetiske skulpturer, både enkle og mer komplekse tekniske konstruksjoner eller anordninger. De to bevegelige skulpturene ved skolens hovedinngang lar seg drive både med vinden og mot vinden ved hjelp av noen små påmonterte vinger. Myskjas kunst er forankret i en interesse for mekanikk og menneskelige oppfinnelser. Skulpturene og konstruksjonene hans bygger på fysiske, vitenskapelige prinsipper og kan derfor relateres til undervisning i realfag. Slik kan Myskjas verk utfordre elever og ansatte i sin krysning mellom vitenskap og kunst. Kunnskap settes på prøve og verkene innbyr til undring over hvordan ting virker og ser ut rundt oss i det daglige. Skulpturene har med bevegelse, tid og endring å gjøre, med relevans for skolegang og læring.

Teknisk om verket:

Konstruksjonen for vindskulpturene er utført i AISI316 syrefast stål, bortsett fra kobbertaluritter som er klemt fast på wire’ene

Kristoffer Myskja:
https://www.kristoffermyskja.com/index.php